Werkwijze
 

Hoe pakken Ria en Paulien met BoerenVragen dit aan?


BoerenVragen geeft door de coachende manier van begeleiden een zetje om uit de impasse te komen. Door deskundig en onbevooroordeeld te luisteren en vragen te stellen komen de eigen oplossingen naar boven. We zorgen in alle situaties voor een veilige leeromgeving om persoonlijke groei en ontwikkeling mogelijk te maken. We leggen niet bedachte dwarsverbanden en verbindingen met wetenschap en onderwijs die zorgen voor nieuwe inzichten en netwerken.
We organiseren, waar mogelijk, groepen zodat deelnemers van elkaar leren en ervaringen delen.

De effecten van de begeleiding zijn te benoemen als:
• bewustwording van eigen-wijsheid en voorkomen
• samenwerken op basis van de verschillen die er zijn
• communiceren over keuzen en conflicten
• versnellen van de persoonlijke en professionele ontwikkeling
• versterken van de innovatiekracht en oplossingsgerichtheid
• toename van kennis en vaardigheden