Wie zijn wij?

Paulien en Ria zijn de spil van BoerenVragen: een collectief met de wortels in de agrarische sector.
Hun kenmerk is de eigen ervaring, de aandacht, de kennis en het netwerk in de agrarische sector. Het is hun overtuiging dat mensen sterker en zelfbewuster in hun bedrijf staan als ze ook hulp krijgen bij persoonlijke vraagstukken.
Als trainers/begeleiders bij ROP (Rabobank Opvolgers Perspectief) en bij de trainingen persoonlijke ontwikkeling en communicatie over bedrijfsoverdracht op Aeres Hogeschool Dronten zien zij, steeds opnieuw, de krachtige effecten als deelnemers hun eigen vraagstuk helder hebben, daarmee bewust aan de slag gaan, gerichte keuzen maken en de verantwoordelijk pakken voor de acties die ze inzetten.