Visie/missie
‘Tja, ik zal er het beste van maken’ is een vaak gehoorde uitdrukking. Hier zit iets in van berusting. Of is het een bewuste acceptatie na bestudering van de feiten en gegevens? Maar wat is het beste? Welke keus wordt er gemaakt? Wat betekent dat voor jou en de familie en het bedrijf? Is het een besluit wat goed communiceerbaar is? Dat zijn een paar vragen waar BoerenVragen mee helpt om je situatie bewust, actief en positief te benaderen'.

Visie

Om de persoonlijke groei van boeren en hun families mogelijk te maken hebben Ria Markvoort en Paulien Boverhof een nieuw collectief gevormd die de krachten en de uniciteit van het boerenleven als uitgangspunt neemt. BoerenVragen ondersteunt op een coachende manier de boer/boerin om de eigen situatie te onderzoeken en aan de slag te gaan met hun persoonlijke vragen.
BoerenVragen brengt mensen bij elkaar om samen te leren en wijzer te worden.


Missie

BoerenVragen zet de boer als mens centraal in al z’n diversiteit. Door aandacht te geven aan zijn gevoelens, eigenschappen, talenten en ambities. BoerenVragen vergroot daarmee de veerkracht van de boer en de boerensector.
BoerenVragen werkt mee aan duurzame agrarische sector door de focus te leggen op de ‘binnenkant’: de persoonlijke ontwikkeling en de sociaal-emotionele vragen. Wij stimuleren de boer om antwoorden te zoeken voor zijn persoonlijke vragen en situatie, voor persoonlijk ontwikkeling en vakmanschap.
We werken mee aan een nieuwe balans in zijn/haar leven.