Waarom
 

De boer kent zijn vraagstukken. BoerenVragen coacht bij het vinden van oplossingen. Met toenemende veerkracht en eigen-wijsheid worden keuzen gemaakt.


De agrarische sector verandert in rap tempo. Er liggen tal van uitdagingen t.a.v. een gezonde bodem, een eerlijke prijs voor de producten, uitstoot van stoffen, bejegening en imago, bedrijfsopvolgers etc. Grote vraagstukken waarbij het belangrijk is om oog te hebben voor de boer, zijn familie en het bedrijf.
Boeren zijn hard nodig voor voedsel en voor een leefbaar buitengebied. Als ondernemers en vakmensen moeten zij nu en ook in de toekomst hun werk kunnen blijven doen op een gezonde manier.
Boeren zijn belangrijk. In onze optiek zijn zij een deel van grote vraagstukken maar vooral van de oplossingen.
Ze worden omringd door allerlei adviseurs. Toch heeft de gemiddelde boer nauwelijks tijd en aandacht, in tegenstelling met professionals in andere sectoren, voor zijn functioneren, persoonlijke ontwikkeling en welzijn.