Bedrijfsoverdracht

Bedrijfsoverdracht als ‘eerlijk’ proces

Agrarische familiebedrijven zijn vaak gezinsbedrijven die al generaties lang in de familie zijn. Het bedrijf is kapitaalintensief en is aan een specifieke locatie gebonden. Wonen en werken zijn letterlijk met elkaar verweven en het komt vaak voor dat het hele gezin betrokken is bij het werk op het bedrijf. Familiebedrijven onderscheiden zich door het nastreven van familie-georiënteerde doelen. Als er bedrijfsmatige beslissingen genomen moeten worden, zijn deze waarden erg belangrijk, naast de economische en andere doelen die de familie met het bedrijf heeft. De overdracht van een familiebedrijf is één van de belangrijkste, maar tegelijk ook één van de moeilijkste gebeurtenissen in het bestaan van het familiebedrijf.

De huidige en de nieuwe generatie, de opvolgers, werken vaak voor de overdracht al samen. Deze samenwerking kan een grote invloed hebben op het gezin en het bedrijf. Het is belangrijk dat de persoonlijke verhoudingen in de familie en met de onderneming goed blijven.

Voor een succesvolle bedrijfsopvolging is het verder belangrijk dat alle belanghebbenden het gevoel hebben dat de overdracht eerlijk is verlopen, niet alleen financieel, maar ook als het om persoonlijke aandacht gaat. Kinderen blijven altijd belanghebbende, ook al nemen ze het bedrijf niet over. BoerenVragen helpt bij het met elkaar praten en overleggen over en tijdens een bedrijfsovernameproces. Een overname voelt niet altijd ‘eerlijk’ voor alle betrokkenen, maar door open te zijn en te blijven praten leg je samen een hele goede basis.


 

Ondernemersvragen horen bij levensfasen

In elke fase van het leven én van het ondernemerschap zijn er nieuwe vragen te stellen en keuzen te maken. Als kind en jongere leer je spelenderwijs het bedrijf kennen en onderneem je samen met de ouders/bedrijfseigenaren. Als volwassene neemt je het bedrijf over en word je ondernemer. En, op zeker moment, beëindig je het agrarisch ondernemerschap. Omdat je een andere keus maakt, omdat je gedwongen wordt of omdat je en opvolger hebt.

Als je begint met ondernemen zullen de vragen gaan over wat je wilt, wat je kan en wat mogelijk is. Dat zijn veelal vragen over je persoonlijke en professionele ontwikkeling. BoerenVragen helpt je met het maken van een persoonlijk ontwikkelplan en keuzen maken, waardoor je bewust een route aflegt om je doelen te halen.

Als je in het bedrijf stapt, veelal met je ouders, dan ontstaan er vragen over samenwerking, communiceren, leidinggeven en omgaan met conflicten. BoerenVragen helpt je deze vaardigheden te ontwikkelen zodat je als ondernemer voortdurend scherp blijft.

Als je het bedrijf van koers wilt laten veranderen dan is er sprake van loslaten en aanpassen of opnieuw beginnen. BoerenVragen helpt je de persoonlijk en zakelijke processen goed naast elkaar te laten lopen en als innovatief ondernemer koers te houden.