Bedrijfsbeëindiging

Als ik stop met het bedrijf, wie ben ik dan?

Beëindigen van het agrarische bedrijf kan op vele manieren. Soms staat er iemand klaar die het bedrijf overneemt. Soms kan het bedrijf niet verder door omstandigheden: financieel, regelgeving of gezondheid. Het kan ook zijn dat je niet gelukkig bent en wat anders wil dan werken op je agrarische bedrijf.

Stoppen met het bedrijf, of het bedrijf stoppen, is een ondernemersproces wat met veel wikken en wegen gepaard gaat. Als persoon ben jij degene die de keuze maakt. Je moet het nodige verwerken en tegelijkertijd wil je weten wat je nog kan en wat je mogelijkheden zijn.

Kiezen hoort bij het (ondernemers-)leven: je begint/neemt over, je leidt het bedrijf en je stopt ook een keer. Als een tijdslijn in het leven.

Op een agrarisch bedrijf is het leven vaak verbonden met voorgaande generaties. Dat van elkaar scheiden gaat gepaard met allerlei gevoelens. Wat je had en wat er was is er niet meer.

Stoppen is niet afhankelijk van je leeftijd. Hoe oud je ook bent: afscheid nemen van wat vertrouwd is, van je droom of levensvervulling, is een oefening in loslaten. Je neemt afscheid van het bedrijf, je ambitie, je dromen en je dagelijkse werkzaamheden. Misschien verlaat je de plek waar je woont en werkt.

Goed loslaten is nodig om de volgende stap in je leven te kunnen zetten. Dit vraagt tijd en aandacht. Voor iedereen is dit een ander proces. Niemand kan je vertellen wat voor jou de goede stappen zijn. En je kan wel hulp vragen om het op jouw manier goed te doen.
 
 

BoerenVragen is je tot steun

BoerenVragen is je tot steun bij het zoeken naar de beste manier voor jou om los te laten om verder te kunnen gaan.
 

BEDRIJFSBEEINDIGING